Alleen voor leden

Leden van de NOV kunnen hier inloggen op hun persoonlijk profiel. Op de website van de NOV kan ieder lid een persoonlijke profiel aanmaken met informatie over het bedrijf.

Nieuwjaarsreceptie

Meer informatie

Heeren van Noortwyck - 17:00 uur

 

Lopende dossiers

Waar de NOV zich voor inzet

 

 

Nieuws melden?

Vertel het de redactie

 

 
Terug naar overzicht
12.09.2017

Aflsuiting Nagelbrug, Voorhout, 20-23 okt 2017

 

Boskalis en de provincie Zuid-Holland treffen voorbereidingen voor het afronden en in gebruik nemen van de nieuwe rotonde op de Nagelbrug. Hiervoor moeten nog wel veel werkzaamheden op de rotonde worden uitgevoerd, waarbij doorgaand verkeer niet mogelijk is. Fietsers kunnen overigens (wellicht enige hinder) wel alle richtingen op. Doel is dat de rotonde na dat weekend beschikbaar is voor al het verkeer en dat we daarmee weer een grote stap zetten qua doorstroming en veiligheid. 

De afsluiting (onder klein voorbehoud) is voorzien in het het weekend van 20-23 okt.

Aangezien de afsluiting gelijk is aan de eerdere afsluiting in april 2017, is met elkaar het volgende afgesproken:
• Het is niet nodig deze weekendafsluiting separaat in een bijeenkomst met TOV en NOV te bespreken
• Provincie zorgt voor adequate informatie (factsheet en/of nieuwsberichten e.d). en stelt deze ter beschikking
• TOV en NOV helpen de informatie te verspreiden op hun site, leden e.d.
• Provincie en Boskalis benaderen ook nog andere direct belanghebbenden bijvoorbeeld het sportpark
• Provincie houdt in de plannen rekening met bedrijven in het wegvak bij Noordwijk N444 (Tuincentrum, Jachthaven e.d.).

Hoogachtend en u hoort binnenkort van ons,

R.M. (Ronald) de Bruijn
Sr. mw. omgevingsmanagement

Dienst Beheer Infrastructuur | District Stedelijk Gebied
T 070 441 66 83 | M06 183 096 49
rm.de.bruijn@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl
 

Wilt u een bericht op de NOV website, mail ons dan voor plaatsing